Обществото като динамична система в социологическата наука

Обществото като динамична система в социологическата наука
Обществото като динамична система в социологическата наука
Anonim

Обществото като динамична система е централна категория в социологическата наука. Това е основният обект на нейното изследване. Съвременните изследователи по правило разграничават два подхода към въпроса какво е обществото като динамична система. Опростена версия е последното да се разглежда като проста комбинация от социална и държавна структура. Въпреки това, редица

обществото като динамична система
обществото като динамична система

изтъкнати социолози виждат проблема като много по-сложен.

Променливи подходи към проблема

Например, за Емил Дюркем обществото като динамична система се основава на определена духовна реалност, наречена комплекс от архетипи. Карл Маркс смята, че основният ключ към разбирането на този феномен са човешките взаимоотношения, които се развиват в хода на съвместното производство. Американецът Талкот Парсънс разглежда обществото като междуличностна систематична връзка, която се основава на общи културни ценности и концепции. Тоест обществото като цялостна динамична система е много сложна категория, която може да има много интерпретации.

Най-важните характеристики на това явление

обществото като цялостна динамична система
обществото като цялостна динамична система
 • Това винаги е най-голямата форма на човешко съжителство. Едно общество не може да бъде неразделна част от някаква по-глобална система.
 • Обществото се самовъзпроизвежда с помощта на своите членове, произвеждащи потомство.
 • Обществото, като сложна динамична система, винаги има свое самоназвание, територия и общо определено историческо минало.
 • Трябва да има общи контроли.
 • Обществото като динамична система трябва да бъде обединено около общи общоприети ценности: историческа памет, политически стремежи и т.н.

Сфери на обществото

Въпреки това трябва да се отбележи, че всеки от тези подходи се основава на факта, че една от публичните сфери е надарена с по-голяма тежест. Обикновено има четири такива социални зони:

 1. Икономическа е връзката между хората в сферата на производството и
 2. обществото като сложна динамична система
  обществото като сложна динамична система

  по-нататъшно преразпределение на богатството.

 3. Социалното е цялата съвкупност от институции, които определят стратификацията на обществото, възрастовите и половите роли, социализацията и т.н. Този термин често се разбира като съвкупност от отрасли, организации, предприятия, чиято задача е да повишат средния стандарт на живот на населението. Например социалната сфера включва здравеопазване, обществени услуги, социално осигуряване и т.н. Тази област се намира на кръстовището на икономическата и политическата равнина.
 4. Политически. Тази сфера изпълнява функциите на регулиране на държавния апарат, правните норми, диалога между хората и правителството и т.н. В същата категория се включват и процесите, чрез които се осъществява упражняването на властта в държавата, както и нормализирано приобщаване на политически сили и отделни граждани към държавните органи.
 5. Духовната сфера обхваща всички области на дейност, които са свързани с изкуствата, научния прогрес, образованието, религиозните и културните нужди.

Популярна тема