Естемологията е теория на знанието

Съдържание:

Естемологията е теория на знанието
Естемологията е теория на знанието
Anonim

Естемологията е специален клон на философията

Човек от самото начало на осъзнаването си като разумно същество се опитва да разбере света около себе си, своето място в него, както и дали изобщо е възможно да разбере нещо в него. Не е изненадващо, че самият процес на разбиране на заобикалящата реалност и себе си е станал обект на изследване. Наричаше се "епистемология" - този термин означава "теория на познанието" на гръцки. Изучава самата способност на човек да възприема и анализира света, в който живее, неговите основи, граници, граници, възможности, средства и форми. Освен това тя се опитва да отговори на въпроса доколко цялото ни знание отговаря на реалността. И не е толкова лесно…

Гносеологията е
Гносеологията е

Естемологията е опит да разберем дали описваме адекватно реалността

В миналото имаше много теории, които казваха, че не сме в състояние да опознаем света правилно. Че само външният вид ни е достъпен, а не същността на нещата и предметите. Дори практическата дейност от гледна точка на подобни концепции не доказва нищо. Просто нашето знание служи на нашите утилитарни нужди. Тези теории се противопоставят на идеята за възможността за правилно и адекватно разбиране на околната среда: както материалистичната концепция за отражение, така и повечето от така наречените "идеалистични" школи. Има обаче други разлики между тези посоки, които могат да бъдат описани от гледна точка на други клонове на философията.

Онтология и епистемология
Онтология и епистемология

Онтология и епистемология: какво ги свързва

Естеството на знанието, способността да се обоснове обективността на истината, а също и да се открие източникът на нейното съществуване - всички тези въпроси обединяват две различни области на "любовта към мъдростта" - това е онтологията и епистемологията. Първият от тях се опитва да намери философския смисъл на битието. Идеалистичната концепция, която вярва, че природата не може да съществува независимо от съзнанието, предполага, че истината е възможна. Това обаче се случва само по една причина. Природата е част от съзнанието, етап от неговата дейност. Всъщност тя е създадена от него. Материалистичната гледна точка е, че природата и съзнанието съществуват независимо едно от друго. Следователно задачата на човека е да изучава света и да го тества на практика.

Естемология и епистемология – проблемът за истината

Гносеология и епистемология
Гносеология и епистемология

Този въпрос винаги е бил в основата на теорията на познанието. Може да се каже, че няма такава философска школа или посока, която да не се опита да формулира своята представа за това какво е истината, въпреки че почти всички се съгласиха с Аристотел: доколко нашите знания съответстват на това, което виждаме, е дефиницията на всичко. все още е твърде широк. Има много други проблеми, свързани с този въпрос. Има ли абсолютна истина и относителна ли е? Как да различим знанието от мнението? По какво си приличат обективната и конкретната истина? Епистемологията отговаря на тези и много други въпроси - тя е теория на знанието, която винаги ни кара да разберем, че човешкото мислене се развива и няма ограничение за неговото усъвършенстване …

Популярна тема