Уволнение за отсъствие - мярка за дисциплинарно наказание

Уволнение за отсъствие - мярка за дисциплинарно наказание
Уволнение за отсъствие - мярка за дисциплинарно наказание
Anonim
Уволнение за отсъствия
Уволнение за отсъствия

Трудов договор

Този документ се счита за основен метод за взаимодействие между работодателя и служителя, отразяващ трудовите отношения на горепосочените лица. От момента на подписване на този документ наетият гражданин става служител на организацията, следователно за него започват да се прилагат всички видове разпоредби и задължения, предписани от ръководителите на тази структура. Освен това, независимо от периода на приемане на която и да е длъжност, всеки служител се задължава да изпълнява необходимите трудови функции. В случай на неизпълнение на предписаните задължения, служителят може да бъде уволнен. Трябва също да се отбележи, че тази мярка за наказание се счита за едно от най-тежките дисциплинарни наказания. В този случай трудовият договор или договорът се прекратяват. Такава мярка може да бъде предприета в резултат на неизпълнение на задълженията или функциите на една от страните, злоупотреба със служебна власт, неспазване на подходящи условия на труд и др. Тази статия ще разгледа подробно такава дисциплинарна мярка като уволнение поради отсъствие.

Бягство

Това е отсъствието на служител на определеното работно място без уважителна причина за период над три часа наведнъж или общо за целия работен ден. В същото време това понятие включва отсъствието на служител както на непосредственото място на работа, така и на цялата територия на организацията, където лицето, описано по-горе, се задължава в съответствие с трудовия договор да извършва необходимия вид дейност. Уволнението поради отсъствия се характеризира с два основни фактора:

Процедурата за уволнение поради отсъствие
Процедурата за уволнение поради отсъствие

1. Отсъствие на служител без уважителна причина.

2. Време за неявяване повече от три часа.

В този случай такова действие се счита за избягване на дейности, пряко свързани с трудовите задължения. Ситуациите, при които работодателят може да приложи мярката „Уволнение поради неявяване на работа“са следните:

1. Отказ от работа от лице, свързано с работодателя със срочен трудов договор преди изтичане на посочения в него срок.

2. Нерегламентирано разпореждане с работно време, както и заместващи смени. Тази категория не включва замяна в рамките на един ден.

3. Спонтанно назначаване на почивни дни, както и време за ваканция.

4. Неявяване на работното място в почивен ден, който работодателят е определил надлежно за работен.

Процедурата за уволнение поради отсъствие
Процедурата за уволнение поради отсъствие

Процедурата за уволнение поради отсъствие

На първо място е необходимо да се установи самият факт на неявяване на работа при липса на уважителни причини. След това трябва да запознаете служителя със съставения акт. Фактът на запознаване е подписването на този акт от лицето. В случай, че служителят откаже да подпише този документ, тогава се съставя акт за отказ в присъствието на поне двама свидетели. Уволнението поради отсъствие не може да бъде уредено без обяснителна бележка от служителя. След това се уведомява синдиката, както и приемането на заповед за отстраняване на служителите от щата. Процедурата за уволнение поради отсъствие завършва със запознаването на служителя с този документ и подписването му както от служителя, така и от работодателя.

Популярна тема