Принципите на трудовото право са основните идеи на индустрията

Принципите на трудовото право са основните идеи на индустрията
Принципите на трудовото право са основните идеи на индустрията
Anonim

Всеки клон на правото трябва да съдържа принципите, на които се основава. Без тях е невъзможно правилното разбиране на самото право, неговите характеристики и посока. В крайна сметка именно принципите на трудовото право, заедно с предмета и метода, формират основата и основната идея, върху която се формира законодателството. В науката има градация, според която могат да се разграничат общи идеи и незадължителни. Първите се характеризират с това, че могат да бъдат приложени към всеки закон. Класически пример е законността, която трябва да бъде определящ мотив в дейността на всички органи и длъжностни лица. Отрасловите принципи на трудовото право са свързани с факта, че намират приложение само в отделна област.

принципи на трудовото право
принципи на трудовото право

Свобода на труда

Това е основната база за съответното законодателство. Важно е да започнем да анализираме основните принципи на трудовото право от тази точка. Те се характеризират с това, че всеки гражданин може да се докаже в абсолютно всяка област на знания и умения, независимо от различни фактори и икономически показатели. Освен това при сключването на трудов договор е важно да се оценяват професионалните качества на кандидата, като ниво на знания и опит. Принципът на свобода на труда означава също, че човек може изобщо да не работи, реализирайки тази разпоредба. Освен това принудителният труд е забранен, използването му е невъзможно в цивилизовано общество и държава.

отраслови принципи на трудовото право
отраслови принципи на трудовото право

Защита при безработица и съдействие за заетост

Принципите на трудовото право пряко зависят от разпоредбите на Конституцията, която определя Русия като социална държава. В тази връзка възникват социални функции, чието изпълнение е приоритет в дейността. По принцип тези функции се изпълняват в региони с депресивно състояние на пазара на труда и в икономически трудни години. Например в бюджета се оставят допълнителни средства за подпомагане на гражданите, въвеждат се работа на непълен работен ден или седмица, като по този начин се запазват работни места.

Условия на работа

Заемат отделно място в правната уредба. Принципите на трудовото право в този случай ни казват, че мястото, където човек работи, трябва да отговаря на стандартите за безопасност и хигиена. Това условие трябва да бъде осигурено от работодателя. Освен това нормите предписват универсалността на тази разпоредба, което означава нейното разпространение във всички предприятия и институции. Също така е важно да се вземе предвид спецификата на работата на определени категории граждани (жени, непълнолетни и др.).

основни принципи на трудовото право
основни принципи на трудовото право

Право на почивка

Това е конституционна разпоредба, която плавно се влива в принципите на трудовото право. Законът установява минималните норми за продължителността на почивката, на която дадено лице има право. Освен това се определя дневният, седмичният и годишният интервал от това време, т.е. за различни периоди на трудова дейност. Важно е да се отбележи, че тази разпоредба се отнася само за граждани, които работят по трудов договор.

Заключение

Изброените секторни принципи на трудовото право са гарантирани на гражданите, включително конституционни разпоредби. Освен това е важно да запомните справедливото заплащане на труда, зачитането на правата на работниците, както и тяхната защита. Има незадължителни принципи, които също са отразени в кодекса на труда.

Популярна тема