Какво е синергичен ефект и как може да се използва на практика?

Какво е синергичен ефект и как може да се използва на практика?
Какво е синергичен ефект и как може да се използва на практика?
Anonim

Synergy: какво е това?

Когато се говори за работа в екип, те често споменават феномена на синергията. Има дори цяла теория, която изучава процесите и закономерностите, протичащи в неравновесни и сложни системи. Нарича се синергия. Мнозина интуитивно разбират, че това понятие означава нещо много ценно и добро. Но не всеки има ясна представа какво е синергичен ефект. Време е да се справим с това явление и най-накрая да поставим точката на i.

синергичен ефект
синергичен ефект

Синергичен ефект: определение и същност

Тази концепция е много тясно свързана с термина "сложна система", която не е нищо друго освен структура с нелинейна обратна връзка и много връзки. Примерите включват различни социални системи, урбанизирана територия, национално правителство, международна търговия, икономически процеси и т.н. Именно в такива системи се проявява синергичният ефект, който се характеризира с това, че общият набор от свойства на самата система надвишава сумата от свойствата на отделните й компоненти. В древността Аристотел говори за този принцип. Той твърди, че знанията и усилията на няколко души винаги могат да бъдат организирани по такъв начин, че взаимно да се подсилват и допълват - сборът от отделните компоненти ще започне да надвишава цялото. С други думи, синергичният ефект е положителен резултат от съвместното действие на група хора, работещи заедно. И не напразно говорим за ефекта със знак плюс. Синергията може да бъде не само положителна, но и отрицателна, което води до изключително неприятни последици.

синергичен ефект е
синергичен ефект е

Примери

Да предположим, че малка фирма има проблем с навлизането на пазара на силен конкурент. Ако всеки служител бъде поканен да изрази своята визия за бъдещата стратегия, тогава е напълно възможно една и съща мисъл да дойде в ума на няколко служители и общият брой на идеите ще бъде сравнително малък. Но ако всички се съберат и размишляват, тогава в този случай синергичният ефект ще се прояви с пълна сила. Идеите и предложенията на едни хора неизбежно ще предизвикат нови съображения у други и по този начин общият брой на вариантите за решаване на проблема несъмнено ще бъде по-голям. Пример за отрицателния ефект от синергията е отхвърлянето от екипа на нов прекрасен специалист и професионалист, който наскоро беше нает на свободна позиция.

синергичен ефект в икономиката
синергичен ефект в икономиката

В този случай неговата производителност на труда неизбежно ще намалее поради неблагоприятния климат на работното място и възвръщаемостта на труда му ще бъде значително по-скромна. По този начин може да се твърди, че за да бъде синергичният ефект положителен, всички действия на служителите трябва да имат един и същ вектор на посока. Само в този случай можем да очакваме значително умножение, увеличение на крайния резултат.

Значение

Синергичният ефект в икономиката се проявява в наше време под формата на придобивания, сливания и консолидации на компании със сходни бизнес интереси или заемащи една и съща пазарна ниша. Всеки вид интеграция на активи позволява значително увеличаване на ресурсната база и намиране на такива суми средства за инвестиции, които биха били трудни за всяка отделна фирма. Освен това тези компании получават уникална възможност да използват взаимно постиженията си, което в крайна сметка води до висок икономически ефект.

Популярна тема